Framheva

Webkamera utanfor tidtakarbua ved skistova på Sjusete skisenter.

Lysløypa er på til kl.23:00 kvar kveld!

 

Idrettsskulen 2017

Frå felles fjelltur med alle gruppane til Krokavatn 23. august


Nærmare 80 unger har i år vore med på Kvam LSK si nyoppstarta idrettsskule for born i alderen 7-12 år. Dei ulike gruppane har utanom ordinær skitrening og skileik om vinteren vore innom varierte aktiviteter som Les meir

Den rette for oss?


ER DU DEN RETTE FOR OSS – ME TRENG TIDTAKARAR OG SPEAKER?

Kvam LSK står ovanfor eit generasjonsskifte i tidtakarbua på Sjusete og me ynskjer oss nye tidtakarar og ein eller fleire speaker!

Viss du kan bak-fram på ein data og likar å telje sekundar, så egnar du deg som tidtakar. Likar du derimot limerick som Carlsen, så er du den fødde speaker. Les meir

Bli med på krinssamling i skiskyting eller langrenn


Både Hordaland skiskyttarkrins og Hordaland skikrins arrangerer kvar sommar og haust samlingar for treningsvillige ungdommar rundt om i Hordaland. På slike samlinger er alle utøvarar er velkomne, og det vert varierte og utfordrande treningsøkter samt mykje sosialt!

Kvam LSK ynskjer å stimulere til at flest mogleg frå klubben deltek på slike samlingar, og styret har vedtekne at alle får Les meir

Terrengløp (klubbløp) på Sjusete onsdag 13.september

Uhøgtidleg løp for medlemmer (ungar i alle aldre og vaksne) i Kvam LSK der nyttar den grusa delen av lysløypa, samt av tilknytta terreng. Start nedanfor skihytta kl.1815. Møt opp seinast kl.1800 slik at me får registrert alle startande. Det vert ulike traséar utifrå alder der me startar puljevis. Tidtaking frå og med 2008.

Gratis saft, kaffi og noko å bite i skihytta

Les meir