Hoppande glade laksar!

Flott på Sjusete i dag!

Gla’laks cup nr. 5 vart avvikla på Sjusete i dag. Heile 105 deltakarar frå heile Hordaland og Vik i Sogn sprinta seg igjennom det flotte vêret. Trass i mykje regn i dei siste dagane, baud løypemannskapa på flotte løype. Ein stab av dyktige funksjonærar sørga for at rennet vart vellukka. 15 løparar frå Kvam Lsk deltok og dei sikra seg 6 pallplassar. Det vart 4 fyrste og 2 tredje plassar. Sigre til Trym Gauteplass Skår (G12), Ingvild Lilletveit Kvåle (J14), Anders Aalvik Stranden (G15) og Hanna Børve (J16).

Les meir

Deler av løypa stengt!

Grunna krinsmeisterskap i skiskyting og siste tidas mildvér vert asfaltløypa (1 km) på Sjusete stengt fram rennstart sundag (22/1). Det er ikkje mogleg for andre enn renndeltakarar å nytta løypa før kl.1600 sundag! Me vonar alle kan respektere dette slik at me klarar å avvikle sundagens meisterskap med tilfredsstillande løyper.

Preparering av løyper i perioden med mildvér

Perioden framover med mildt vér og regn set litt avgrensingar med tanke preparering av løypar. Heile løypenettet vart trakka før regnet tok til, og me vil kontinuerlig vurdera preparering gjennom perioden for å gi best mogleg løypar på sikt. Per onsdag 18/1 er det fine forhold i løypene, men skal du gå med smørjeski er nok klister oppskriften.

Det er to skiskyttarrenn på Sjusete til helga og serierenn i langrenn på måndag (23/1). Løyper vert då preparert til tider som gir best mogleg løyper inn mot renna.

Me vil prøva å gi kontinuerlig status på løypar på nettside/facebook.

Funksjonærliste serierenn i langrenn er klar

Joanna Valland og Ingunn Mo storkosar seg på renndugnad!

Det er eit stort apparat av frivillige som me treng til å arrangere renn på Sjusete. Lista over funksjonærer til serierenn i langrenn er no klar. Sjekk ut om du er satt opp på dugnad på serierenn i langrenn på Sjusete vinteren 2017. Tusen takk for å du er med å bidreg til at ungar og vaksne får gått renn!

Funksjonærliste serierenn i langrenn 2017

For øvrige dugnadslister