Løypestatus måndag 20/11

Lysløypa og Allkleiv vart tråkka sundag. Det er ikkje mykje snø, og i påvente av meir snø vert da sannsynlegvis ikkje tråkka før nytt vesentleg snøfall. Ifølgje vérmeldinga skal det koma meir snø onsdag/torsdag.

«Skiføre» på Sjusete

Sjusete har det siste døgeret fått 15 cm våt snø. For dei som klør etter å koma seg ut på ski, så har asfaltløypa i dag vore rulla (ikkje sporsett) som ein test og det er mogleg å prøva seg med nokre gamle ski 🙂 3 km er også rulla og sporsett, men her er det ein del blautare, men mogleg å prøva seg med gamle klassiskski.

Utsett basar!

Det var vore spørsmål i det siste om det ikkje vert den årlege Kvam LSK basaren denne sesongen. Me har IKKJE gløymt den, men grunna at fleire har trekt seg frå basarnemda av ulike gyldige årsaka har styret vedteke å utsette basar til februar. For å gjennomføra basar er me heilt avhengig av st 2-3 stk. meldar seg til teneste i basarnemda så raskt som råd….
Ta kontakt med styret på e-post kvamlsk@hotmail.com om du kan hjelpe til!