Årsplan 2017

Gjennom året skal dei ulike gruppane på idrettskulen igjennom ulike aktiviteter. Kvam LSK nyttar tenesta Spond for å få ut informasjon knytt kvar vekes aktivitet der ein svarar om borna kan vera med eller ikkje. Det er viktig for klubben at alle svarar slik at me veit kor mange instruktørar me treng og kor mykje utstyr ein må ha. Skulle det vise seg at ingen eller veldig få kan så har me då sjangs til å flytte eller avlyse i tide.

Dei fleste aktivitetene vert onsdagar kl.18-19, men nokre aktiviterer kan verta på andre dagar (Spesielt der me vert med på andre idrettslag sine treningar) og andre tidspunkt (som krev litt meit tid som til dømes alpint og kajakkpadling).

For året 2017 er idrettssulen delt i inn 4 gruppar etter årskull (2005-2006, 2007-2008, 2009 og 2010).

Aktivitesplan for året fordelt på grupper, veker og aktiviteter