Instruks for skytebane

Er du  godkjend brukar av skytebanen på Sjusete så sett deg inn i instruksen for bruk av banen.

Skytebaneinstruks