Medlemsavgift

KVAM LSK – MEDLEMSAVGIFT 2017

Medlemsskap / kontingent: 

  • Familiemedlemskap:  kr. 500,-
  • Enkeltmedlemskap:  kr. 300,-

Treningsavgift:

  • For 8-12 år:  kr. 700,- + medlemskap
  • For neste born: kr. 350,- + medlemskap
  • For 13 år og eldre: kr. 1.400,- + medlemskap *)
  • Skileik:  kr. 400,- + medlemskap
  • Idrettsskule kr.900,- + medlemskap *)

*) Det gis ikkje rabatt for fleire søsken for denne avgifta

Ynskjer du å bli medlem? Send ein e-post til kvamlsk@hotmail.com

Kvam Lsk har teke i bruk Norges Idrettsforbund si løysing for medlemsadministrasjon – KlubbAdmin. Løysninga inneber at du kan betale kontingent, treningsavgift m.m. direkte i MinIdrett gjennom Online betaling. Kvar gong det vert sendt eit betalingskrav, vil du bli varsla pr. e-post for at du skal verte merksam på kravet som ligg i MinIdrett. For året 2017 kan du velje om du vil betale faktura eller med kort som du må registrere fyrste gongen du ynskjer å gjere betaling i MinIdrett. Før fyrste betaling må du gjere ei eingongsregistrering for å bli betalar i Online betaling. Når du er blitt betalar, er det enkelt å betale i nettløysninga. Les meir om løysinga her:

Kvam Lsk – info om innforing av KlubbAdmin

Kontonummer Kvam Lsk: 3530 20 79453