Idrettsskulen 2017

Frå felles fjelltur med alle gruppane til Krokavatn 23. august


Nærmare 80 unger har i år vore med på Kvam LSK si nyoppstarta idrettsskule for born i alderen 7-12 år. Dei ulike gruppane har utanom ordinær skitrening og skileik om vinteren vore innom varierte aktiviteter som Les meir

Den rette for oss?


ER DU DEN RETTE FOR OSS – ME TRENG TIDTAKARAR OG SPEAKER?

Kvam LSK står ovanfor eit generasjonsskifte i tidtakarbua på Sjusete og me ynskjer oss nye tidtakarar og ein eller fleire speaker!

Viss du kan bak-fram på ein data og likar å telje sekundar, så egnar du deg som tidtakar. Likar du derimot limerick som Carlsen, så er du den fødde speaker. Les meir

Bli med på krinssamling i skiskyting eller langrenn


Både Hordaland skiskyttarkrins og Hordaland skikrins arrangerer kvar sommar og haust samlingar for treningsvillige ungdommar rundt om i Hordaland. På slike samlinger er alle utøvarar er velkomne, og det vert varierte og utfordrande treningsøkter samt mykje sosialt!

Kvam LSK ynskjer å stimulere til at flest mogleg frå klubben deltek på slike samlingar, og styret har vedtekne at alle får Les meir