Praktisk info

Premiering:

Det vert full premiering for alle klassar under 17 år! Dei som går langrennscross vert premiert ved målgang. Klassevinnarane vert premierte i dei ulike klassane for aldersintervall 17-71+ år.

NB! Gåvepremiar vert trekt ut på alle startnummer frå alle renna i samband med premieutdelinga.

Rennkontor og sekreteriat:

I skistova på arena frå kl 08.30 renndagen.

Startnummer:          

For turrennet hentast startnr samla for dei klubbane med meir enn 2 påmeldte på rennkontoret, mens resterande delast ut enkelthvis. Manglande innlevert startnummer vert fakturert med kr. 300,-

Resultatlister:

Førebelse resultatlister heng me opp på resultattavla når dei er klare. Endelege resultatlister legg me ut på www.sjusete.com etter rennet.

Premieutdeling:

Premieutdeling skjer etter protestfristens utløp, dvs. minst 15 min. etter uoffisielle resultatlister er kunngjort med oppslag på tavle.

Skistova: 

Garderrober og kafè er i skistova på sjusete.

Parkering:

Parkeringsavgift er kr 75,- pr dag. Merk; Parkeringsautomat sett opp ved innkjøring til parkering.

 

Spørsmål:                  

Rennleiar: (Kjem seinare) fram til dess ta kontakt med Klubbleiar Thor-Arvid Pedersen (932 04 417 eller toffis@icloud.com)

Ansv. tidtaking: (kjem seinare)

Teknisk delegert:     (Kjem seinare)