Praktisk info

Premiering:

Det vert full premiering for alle klassar under 17 år! Det som går langrennscross vert premiert ved målgang. Klassevinnarane vert premierte i dei ulike klassane for aldersintervall 17-71+ år.

NB! Gåvepremiar vert trekt ut på alle startnummer frå alle renna i samband med premieutdelinga.

Rennkontor og sekreteriat:

I skistova på arena frå kl 09.00 renndagen.

Startnummer:          

For ungdomsrennet og hovudrennet hentast startnr samla for kvar klubb på rennkontoret. Manglande innlevert startnummer vert fakturert med kr. 300,-

Resultatlister:

Førebelse resultatlister heng me opp på resultattavla når dei er klare. Endelege resultatlister legg me ut på www.sjusete.com etter rennet

Premieutdeling:

Premieutdeling skjer etter protestfristens utløp, dvs. minst 15 min. etter uoffisielle resultatlister er kunngjort med oppslag på tavle.

Skistova: 

Garderrober og kafè er i skistova på sjusete.

Parkering:

Parkeringsavgift er kr 75,- pr dag. Merk; Parkeringsautomat sett opp ved innkjøring til parkering.

 

Spørsmål:                  

Rennleiar: Thor-Arvid Pedersen (932 04 417 eller toffis@icloud.com)

Ansv. tidtaking: Jostein Auganæs (412 85138 eller jostein.auganes@gmail.com)

Teknisk delegert:     Vigleik Tysseland, Samnanger IL