Prisar og påmelding

Startkontingent:     

Pris konkurranseklassane: Kr. 200,- til og med 16 år. Kr. 400,- over 16 år (kr. 250,- ut januar).

Pris trimklasse er kr. 100,-  / kr. 400,- for familie og for langrennscross kr. 50,-.

Ved påmelding på nett betalast startkontigenten direkte via kort. Etterpåmelding på staden betalast kontant, kort eller Vipps.

Påmelding tilgjengelig frå 15. november 2018 og siste frist for førehandspåmelding er onsdag 20. februar 2019.             

Påmelding konkurranseklassar 13 år og eldre

Påmelding trimklasse og borneklassar

Startlisens:               

Påmeldte deltakarar frå 13 år i konkurranse-klassane skal ha gyldig lisens. Det er mogeleg å løysa eingongslisens på rennkontor. Eingongslisens for dei mellom 13 og 25 år kostar kr. 60,-. For løparar 26 år og eldre er eingongslisensen kr. 150.-