Prisar og påmelding

Startkontingent:     

Pris konkurranseklassane: Kr. 150,- til og med 16 år. Kr. 200,- over 16 år.

Pris mosjonsklassen er kr. 100,- og for trimklasse/langrennscross kr. 50,-.

Ved påmelding på nett betalast startkontigenten direkte via kort. Etterpåmelding på staden betalast kontant eller kort.

Påmelding:             

Trimklassen – Via min idrett innan 17/2 eller påmelding på staden innan kl.1000

Ungdomsrennet – Via min idrett innan 15/2 eller etterpåmelding innan kl.1000

Langrennscross – Via min idrett innan 15/2 eller påmelding på staden innan kl.1100

Torefjellsrennet – Via min idrett innan 15/2 eller etterpåmelding innan kl.1130

 

Startlisens:               

Påmeldte deltakarar frå 13 år i konkurranse-klassane skal ha gyldig lisens. Det er mogeleg å løysa eingongslisens på rennkontor. Eingongslisens for dei mellom 13 og 25 år kostar kr. 50,-. For løparar 26 år og eldre er eingongslisensen kr. 120.-

Nytt: Dei som går i mosjonsklassen og er 17 år og eldre og må ha betalt lisens (eingongslisens kr 50,- for alle).