Program og løyper

Starttider:

frå kl. 0900 – Trimklasse 10 km (løpande start)

10:00 – Hardhausen 35 km klassisk (fellestart klasse 11-6)

frå 12:00 – Langrennscross (3 ulike fellestartar klasse 2-5 år, 6-8 og 9-10 år)

12:30 – Torefjellsrennet fristil (fellestartklasse 11-22 og fellestart klasse 1-6)

Klassar og startrekkefølge: Nr. til venstre indikerar startrekkefølge.

1) 15-16 år G
2) 13-14 år G
3) 15-16 år G
4) 13-14 år J
5) 11-12 år G
6) 11-12 år J

7) 9-10 år G
8) 9-10 år J
9) 8 år G/J
10) 5-7 år G/J

11) 17-20 år K/M
12) 21-25 år K/M
13) 26-30 år K/M
14) 31-35 år K/M
15) 36-40 år K/M
16) 41-45 år K/M
17) 46-50 år K/M
18) 51-55 år K/M
19) 56-60 år K/M
20) 61-65 år K/M

21) 66-70 år K/M
22) 71+ år K/M