Skileik

Skileik 2014

Kvam LSK arrangerer Skileik på Sjusete i vintersesongen. Borna vert delt inn i grupper der ein gjennom ulike øvingar har fokus på leik og moro på ski. Dette har dei siste åra pågått 8 torsdagar frå januar til mars.

Vinteren 2019 var skileiken for born fødd åra 2011 – 2013. For dei som går
i 1. og 2. klasse er skileiken ein del av Kvam LSK sin heilårlege idrettsskule.