Skileik

Skileik 2014Kvam LSK arrangerer Skileik på Sjusete i vintersesongen typisk rundt 8 torsdagar frå midten av januar. Ungane vert delt inn i grupper og «leikar» seg gjennom ulike øvingar.

Vinteren 2018 vert skileiken for born fødd 2010-2012.
For dei som går i 1. og 2.klasse er skleiken ein del av Kvam LSK sin nystarta  heilårlege idrettsskule.

I staden for å stå på «sidelinja» og fryse – bli med. Me treng alltid vaksne som kan vere med. Gje ein lyd til styret om du kan vera med som instruktør eller hjelpar neste vinter!